Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Pear icon
Cherry icon
Red Apple icon
Green Apple icon
Dragonfruit icon
Orange icon
Raspberry icon
Mango icon
Apricot icon
Watermelon icon
Passionfruit icon
Peach icon
Clementine icon
Plum icon
Blueberry icon
Pineapple icon
Banana icon
Strawberry icon