Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Lemon icon
Mango icon
Orange icon
Blueberry icon