Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Ghost Tux icon
Dog labrador icon
Swan icon
Shortcut overlay 2 icon
Fish icon
Dog einstein icon
Files2 icon
Folder gray icon
Dog shepherd icon
Cat eyes icon