Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Cookie icon
Croissant icon
Shortcake icon
Pretzel icon
Sandwich icon
Hamburger icon
Tangerine icon
Rice cracker icon
Tarte tatin icon
Poultry leg icon
Bread icon
Gateau au yaourt icon
Carrot icon