Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Strawberry icon
Lemon icon
Apple icon
Banana icon
Watermelon icon
Coconut icon
Yellow watermelon icon
Grapefruit icon
Kiwi icon
Lime icon
Maracuja icon
Cherry icon
Starfruit icon