Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Freakazoid icon
Stargate Atlantis 1 icon