Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Key icon
Money icon
Coin icon
Star icon
Coins icon
Explosion icon
Lemon icon
Banana icon
Skeleton icon
Bell icon