Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Favourites icon
Stickies icon
Shopping Bag icon
Stickies write icon
Mail icon
Bulb icon
Folder icon
Thumb Down icon
Thumb Up icon
Alert icon
Mail icon
Sharing overlay icon
Key icon
Note icon
Cdr icon
Files icon