Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Bulb icon
Star icon
Coin icon
ThumbsUp icon
Nerd icon
Folder icon
New born chicken icon
Note icon
Key icon
Mummy Tux icon
Thumb Down icon
Cool icon
Thumb Up icon
Mail icon
Alert icon
Shopping Bag icon